โรงเรียนวัฒนศึกษา

1221 หมู่ที่12 อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทร.053-721266